Intechco.vn

Cung cấp vật liệu, giải pháp, thi công các sản phẩm, hóa phẩm và công nghệ xây dựng cho  ngành giao thông, xây dựng, thủy lợi

icon_widget_image Phòng 303. Tầng 2, Số 25, Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội icon_widget_image +(84) 90 253 3186 icon_widget_image intechco0108@gmail.com
Image Alt

Giới thiệu

Công ty TNHH Xây dựng Kỹ Thuật Hạ Tầng Intechco được thành lập từ năm 2011
Chính sách chất lượng

Tận tâm & chuyên nghiệp

Công ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Hạ Tầng INTECHCO cam kết:

Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quy trình quản lý chất lượng, làm nền tảng cốt lõi trong việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.

Cải tiến liên tục và sáng tạo, lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu đảm bảo các sản phẩm, hóa phẩm, các công nghệ xây dựng đáp ứng được yêu cầu khách hàng và phù hợp với luật định.

Thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, phát triển nguồn nhân lực thông qua việc duy trì công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ quản lý, tác nghiệp với các vị trí công việc quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng. Thúc đẩy tinh thần đoàn kết nhất trí trong doanh nghiệp và từng bước nâng cao đời sống người lao động.

Thành lập từ năm 2011

Bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật liệu, giải pháp, thi công các sản phẩm, hóa phẩm và công nghệ xây dựng cho ngành giao thông, xây dựng, thủy lợi

Mục tiêu chất lượng 2021

Đúng tiến độ, đạt chất lượng


Phấn đấu 100% các dự án hoàn thành đúng tiến độ trong hợp đồng. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh, quyết toán. 70% công trình quyết toán được sau 3 tháng đi vào hoạt động và sử dụng, 30% còn lại quyết toán trong vòng 6 tháng.

Chất lượng công trình xây lắp đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo 100% không có phản ánh bằng văn bản của đối tác về chất lượng, 100% không phát sinh công tác bảo hành.

Chất lượng sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đảm bảo 100% không có phản ánh của đối tác về chất lượng, dịch vụ.

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho 100% cán bộ công nhân viên.

Đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe cho người lao động đáp ứng 100% yêu cầu của Luật định. Không để xảy ra tai nạn lao động.

Duy trì và đảm bảo trang thiết bị, bảo hộ lao động cho 100% cán bộ, công nhân viên khi làm việc trên công trường.